Kontakt Jazyk CZ EN
Úvod Hráči Členství ČFGA

Členství ČFGA

Členství ČFGA


Základním předpokladem členství jednotlivce v České footgolfové a fotbalgolfové asociace z.s. (dále ČFGA) je vyplnění elektronického registračního lístku.

Společná ustanovení

 1. Přijatá registrace je vložena do interního informačního systému ČFGA.
 2. Na základě neúplné nebo chybně vyplněné registrace nemůže vzniknout členství v ČFGA. Z tohoto důvodu doporučujeme důsledně zkontrolovat správné vyplnění registrace.
 3. Součástí registrace je i platba členského příspěvku. Bez platné registrace a úhrady členského příspěvku nemůže vzniknout členství v ČFGA.
 4. Platba členského příspěvku za děti je stanovena ve výši 100,- Kč. Za děti jsou považovány osoby, které k 1. lednu daného roku, na který je členský příspěvek hrazen, dovrší 15 let a mladší.
 5. Platba členského příspěvku za mládež je stanovena ve výši 250,- Kč. Za mládež jsou považovány osoby, které k 1. lednu daného roku, na který je členský příspěvek hrazen, dovrší 18 let a mladší.
 6. Platba členského příspěvku za seniory je stanovena ve výši 250,- Kč. Za seniory jsou považovány osoby, které k 1. lednu daného roku, na který je členský příspěvek hrazen, dovrší 60 let a starší.
 7. Platba členského příspěvku za dospělého je ve výši 500,- Kč.
 8. Členský příspěvek je každý člen ČFGA povinen uhradit poukázáním příslušné částky na účet ČFGA číslo 2700730986/2010 vedený u FIO BANKA, a.s.. Jako variabilní symbol uveďte vygenerované ID na el. registraci nebo své ID hráče(*) na portálu gscore.eu.
 9. Členství v ČFGA je platné vždy na kalendářní rok. Obnovení členství pro rok následující, je nutné provést uhrazením členského příspěvku vždy nejpozději do 28.února daného roku. Možnost provést platbu na další rok je možné již od 1.prosince aktuálního roku.
 10. V případě obnovy členství nebo v případě, že máte již vygenerovanou členskou kartu a nebo jste registrovaným hráčem na portálu gscore.eu, stačí zaslat odpovídající členský příspěvek pod VS, který odpovídá vašemu ID hráče(*).
 11. Na základě odeslané registrace a připsání členského příspěvku na účet ČFGA, Vám bude zaslána členská karta na adresu uvedenou v přihlášce (pouze v případě nové registrace).
 12. Díky členské kartě ČFGA můžete čerpat slevu na všech hřištích s licencí ČFGA ve výši 20% a další slevy z partnerských obchodů ČFGA.

Poznámka (*): Vaše ID hráče získáte na portálu www.gscore.eu v seznamu hráčů.

Hlavní partneři

KOMA Modular s.r.o. PepsiCo CZ, s.r.o. FAČR John Deere Bernard pivovar

Základní informace

Historie fotbalgolfu V ČR začala na podzim roku 2013, kdy byla založena Česká fotbalgolfová asociace - ČFGA,
která se stala členem World footballgolf association - WFGA. V roce 2020 přidala ke svým aktivitám i footgolf, přejmenovala se na Česká footgolfová a fotbalgolfová asociace z.s. - CFGA a stala se oficiálním členem Mezinárodní světové federace pro footgolf - Federation for International FootGolf (FIFG).

Důležité odkazy

World Footballgolf Association logo gScore logo

Mediální partneři

Hofo TV Časopis Gol.cz

Najdete nás na sociálních sítích

ČFGA na Facebook