Kontakt Jazyk CZ EN
Úvod Liga Rozhodnutí STDK

Rozhodnutí STDK

Rozhodnutí STDK pro jednotlivé ligové turnaje


Dle pravidel ligy a soutěžního řádu musí STDK řešit případy vzniklé v rámci jednotlivých turnajů. Jednotlivá rozhodnutí pak evidujeme zde na této stránce.

Ročník 2024

Rozhodnutí STDK CFGA - 1.02.2023

 • Závěrečná zpráva:
  • STDK projednávala dlouhodobé opakované poškozování dobrého jména fotbalgolfu hráčem Milanem Cvrčkem. STDK hlasováním rozhodla o uložení kumulovaného trestu pro zmíněného hráče, a uděluje mu zákaz pro rok 2024 hrát ligové a jiné turnaje pod CFGA.

Předseda STDK Roman Fišer

 

Ročník 2023

Rozhodnutí STDK CFGA - 19.04.2023

 • Závěrečná zpráva:
  • STDK společně s vedením CFGA upravili změnu v rozstřelech dvojic na medailových pozicích. Po zbytek sezóny se rozstřely uskuteční ihned po skončení kola dvojic.
  • STDK udělila pokutu hráči za nedostavení se na registrovaný turnaj.

Předseda STDK Roman Fišer

 

Ročník 2022

Rozhodnutí STDK CFGA - 25.8.2022

 • K projednání
  • STDK dnes 25.08.2022 obdržela email od Tomáše Štveráka s žádostí o vyškrtnutí z kompletního ligového kalendáře České fotbalgolfové ligy 2022.
 • Závěrečná zpráva:
  • STDK hlasováním rozhodla vyhovět jeho žádosti a zruší kompletně všechny výsledky v kategoriích Muži a Týmy, pro turnaje kterých se doposud zůčastnil. Budoucí turnaje nejsou tímto rozhodnutím ovlivněny.

Předseda STDK Roman Fišer

 

Rozhodnutí STDK CFGA - 25.8.2022

 • K projednání
  • STDK tento týden projednávala stížnost na porušování pravidel na 16. ligovém turnaji v Pavlíkově, která byla doručena písemně dne 22.08.2022. STDK projednala tuto stížnost a poskytla prostor pro vyjádření dotčených hráčů.
 • Závěrečná zpráva:
  • STDK uděluje hráči Tomášovi Štverákovi žlutou kartu. Hráč František Holubek dostává napomenutí. Toto rozhodnutí je neměnné bez nároku na odvolání.
  • Chceme vyzdvihnout chlapský přístup k projednávanému porušování pravidel.
  • Závěrem apelujeme na všechny hráče ve flightu, aby si navzájem počítali kopy a dbali na správné zapsání do systému/scorekarty.

Předseda STDK Roman Fišer

 

Rozhodnutí STDK CFGA - 19.7.2022

 • Zpráva STDK
  • V půlce ligy upřesňujeme rozstřely při ligových víkendech české fotbalgolfové ligy. Při sobotních regionálních turnajích jsou vždy rozstřely na prvních třech místech, pokud mají hráči shodné výsledky. Je to z důvodu, že pořadatelé tento turnaj vyhlašují a odměňují hráče. Netýká se dvojic, ty se dopočítávají a vyhlašování proběhne na závěr sezóny. Národní turnaj se dopočítává podle lépe odehraných jamek, vyhlašování opět na závěr sezóny. Turnaj Major roztřely mají, a to z důvodu, že se hrají 4 kola. Uznáváme chybu a omlouváme se za případné komplikace.
  • Závěrem bych chtěl ještě dodat, že všichni členové STDK tuto funkci dělají bez nároku na honorář a chybovat je lidské. Druhá půlka turnajů je před námi, přejeme všem hodně štěstí a krásný zbytek léta.

Předseda STDK Roman Fišer

 

Rozhodnutí STDK CFGA - 3. a 4. ligový regionální a národní turnaj CFGL - Hluboká 2022

 • Dne:
  • 26.4.2022
 • Rozhodnutí STDK:
  • STDK uděluje napomenutí Milanu Mašínovi, rozhodčímu druhého fotbalgolfového ligového víkendu v Hluboké nad Vltavou.
 • Odůvodnění:
  • Na zmíněném turnaji docházelo k porušování pravidel o trénování před a během turnaje.
  • Dále jako rozhodčí umožnil vstup do hry podnapilým hráčům/ hráčkám.
  • STDK apeluje na všechny hráče k dodržování pravidel fotbalgolfu, zejména zákazu trénování na hřišti ráno před turnajem a během turnaje.
 • Doplňující informace k lize 2022:
  • Členové STDK přehodnotili situaci a vrací soutěž dvojic do ligy.
  • Do ročníku 2022 budou doplněné výsledky za první a druhý ligový víkend.
  • Do žebříčku dvojic se bude započítávat sedm turnajů.
  • Věříme, že vám toto rozhodnutí udělá radost. Přejeme všem jen ty nejlepší výsledky v sezóně 2022.

Předseda STDK Roman Fišer

 

Ročník 2021

Rozhodnutí STDK CFGA - změna termínu konání 7. ligového kola v Praze

 • Dne:
  • 04.8.2021
 • Projednáváno:
  • změna termínku konání 7. ligového kola v Praze a to přesun z termínu 18.- 19. září na 11.-12. září.
 • Rozhodnutí:
  • STDK projednala a schválila změnu termínu sedmého ligového víkendu v Praze, a to z původního 18.- 19. září na 11.-12. září. STDK CFGA obdržela omluvu a vysvětlení od zástupců FotbalParku Praha. Došlo z jejich strany k pochybení jednotlivce, který dopředu neupozornil na zdvojený termín. Zároveň se našim prostřednictvím chtějí všem hráčům omluvit za případné komplikace.

Předseda STDK Roman Fišer

 

Rozhodnutí STDK CFGA - 3. kolo fotbalgolfové ligy 2021 v Nebeské Rybné

 • Dne:
  • 24.7.2021
 • Projednáváno:
  • Herčík Tadeáš, Strnadová Lucie, Pešťák Roman, Štěpánek Roman, Štverák Tomáš.
 • Rozhodnutí:
  • Herčík Tadeáš, Strnadová Lucie - uznány omlouvající důvody, platí výsledky z neděle
  • Pešťák Roman - dokončil sobotu, nehrál v neděli - DNF platí
  • Štěpánek Roman - nedokončil sobotní část nehrál v neděli - DNF platí
  • Štverák Tomáš - nedokončil neděli - DNF platí
 • Doplňující informace
  • připomínáme sazebník poplatků - odvolání k STDK 300,- Kč, odvolání k ORK 500,- Kč - tj. pokud někdo chce napadnout rozhodnutí STDK, je třeba odeslat patřičné informace na email stdk@cfga.cz a zároveň zaplatit uvedený poplatek
  • doplněni rozhodčí na další turnaje
  • zrušena možnost registrace do double přes gScore do dalších turnajů - budou platit pouze nahlášené doubles v sobotu v rámci prvního kola turnaje a to do 12:00

Předseda STDK Roman Fišer

 

Ročník 2020

Rozhodnutí STDK CFGA - 1. kolo fotbalgolfové ligy 2020 v Praze

 • Dne:
  • 10.6.2020
 • Projednáváno:
  • Milan Mašín, Tomáš Bican, Roman Pešťák a pí. Filípková, všichni se nedostavili k nedělnímu turnaji.
 • Rozhodnutí:
  • Milan Mašín - uznány omlouvající důvody, platí výsledky ze soboty
  • Tomáš Bican - uznány omlouvající důvody /lékařská zpráva/ platí sobota
  • Roman Pešťák - diskvalifikace v 1. ligovém kole /nedostavení se k nedělnímu kolu - bez řádné omluvy/ sobotní výsledky se nezapočítávají
  • pí. Filípková - uznány omluvné důvody / lékařská zpráva, platí sobotní výsledky

Předseda STDK Petr Tata Šolc

 

Rozhodnutí STDK CFGA - 2. kolo fotbalgolfové ligy 2020 v Pavlíkově

 • Dne:
  • 18.6.2020
 • K projednání:
  • Jindřich Marek - nedostavil se k turnaji
  • Lužný Jakub - přihlášen na so a ne, hrál pouze v neděli
  • Děkan Jakub - nedohrál sobotu
  • Martinec - nedohrál neděli - zranění / evidentní/
  • Tata - zranění - nehrál v neděli, šel ve fligtu jako zapisovate
  • Králová - nedohrála, ale zapisovala
  • Hanousková - nedohrála, ale zapisovala
 • Rozhodnutí
  • Jindřich Marek, Lužný Jakub, Děkan Jakub - DNF
  • ostatní bez opatření
 • K rozhodnutí byly akceptovány potvrzené návrhy Fišera, Červeného, Neumanna, Jirouta a Taty. Roman Pešťák se nevyjádřil.

Předseda STDK Tata

 

Rozhodnutí STDK CFGA - 3. ligový turnaj CFGL - Liberec 2020

 • Dne:
  • 2.7.2020
 • K projednání:
  • Jakub Děkan - neodehrál neděli
  • Bartoš Martin - stejné
  • Ilco Milan - stejné
  • Musil Lukáš - stejné
  • Encev Milan - stejné
  • Purmenský Petr- stejné
  • Pospěch Martin - stejné
  • Parolek Lukáš - stejné
  • Marková Aneta - stejné
  • Tříska Jakub - nedohrál sobotu a neděli
 • Rozhodnutí
  • Děkan a Bartoš - omluvy uznány za relevantní - výsledky ze soboty platí. Ostatní DNF.
 • K rozhodnutí byly akceptovány potvrzené návrhy všech členů STDK.

Předseda STDK Tata 

 

Rozhodnutí STDK CFGA - 4. ligový turnaj CFGL - Nebeská Rybná 2020

 • Dne:
  • 16.7.2020
 • K projednání:
  • Roman Pešťák - neodehrál neděli
  • Karel Grof - stejné
  • Stanislav Hradečný - stejné
  • Ondřej Kysela - stejné
  • Parničan Marek Mára
 • Rozhodnutí
  • Pešťák - omluva uznána za relevantní - výsledky ze soboty platí. Ostatní DNF.
 • K rozhodnutí byly akceptovány potvrzené návrhy členů STDK kromě Taty a Romana Pešťáka

Roman Fišer

 

Zpráva STDK CFGA - schůze

 • Dne
  • 21.7.2020
 • Informace
  • Uvedeného dne se sešel výkonný výbor CFGA, aby společně provedl změny v SDTK. Po odstoupení Petra Šolce (16.7.2020) byly provedeny tyto změny: Roman Fišer (předseda,) Jan Jirout (1. místopředseda) Jaroslav Červený (2. místopředseda) Tomáš Neumann, Roman Pešťák, Milan Mašín.

Roman Fišer - předseda STDK

Rozhodnutí STDK CFGA - CzechOpen 2020 

 • Dne
  • 30.7.2020
 • Rozhodnutí
  •  STDK jednomyslně rozhodla o udělení žluté karty hráči Jiřímu Veverkovi za porušení pravidel fotbalgolfu.

Roman Fišer - předseda STDK

Hlavní partneři

KOMA Modular s.r.o. John Deere FAČR PepsiCo CZ, s.r.o. Bernard pivovar

Základní informace

Historie fotbalgolfu V ČR začala na podzim roku 2013, kdy byla založena Česká fotbalgolfová asociace - ČFGA,
která se stala členem World footballgolf association - WFGA. V roce 2020 přidala ke svým aktivitám i footgolf, přejmenovala se na Česká footgolfová a fotbalgolfová asociace z.s. - CFGA a stala se oficiálním členem Mezinárodní světové federace pro footgolf - Federation for International FootGolf (FIFG).

Důležité odkazy

World Footballgolf Association logo gScore logo

Mediální partneři

Hofo TV Časopis Gol.cz

Najdete nás na sociálních sítích

ČFGA na Facebook