Kontakt Jazyk CZ EN
Úvod Pravidla Změny v pravidlech

Změny v pravidlech

Provedené změny v pravidlech Fotbalgolfu


Zde uvádíme provedené změny v pravidlech pro lepší orientaci včetně doby, kdy ke změně došlo.

Dle rozhodnutí CFGA ze dne 13.4.2023

4.1. Fotbalgolf se hraje s fotbalovým míčem velikosti č. 5.

Doplněno o:
 • Canon start 1x za hru.

4.2. Míč nevhodný pro hru

Doplněno o:
 • Míč musí mít hustotu mezi 0,4-1,2 bar jinak je brán jako špatný nehratelný míč. Kontrolu může provést rozhodčí a v případě porušení jsou uděleny dva trestné kopy.

12.2.3.

Zrušeno:
 • V případě dotyku nohou míče a následném pohybu míče, je to bráno jako kop.
Změněno na:
 • V případě dotyku nohou míče a tím změny pozice míče, je to bráno jako kop.

14.2. Míč visící nad jamkou

Zrušeno:
 • Jestliže jakákoli část míče přesahuje hranu jamky, má hráč povolen dostatek času k tomu, aby došel k jamce (bez zbytečných průtahů) a dalších 10 vteřin ke zjištění, zda se míč opravdu úplně zastavil. Pokud do té doby míč nespadne do jamky, považuje se za zastavený. Jestliže míč spadne do jamky po uplynutí této doby, má se za to, že hráč jamku zahrál posledním kopem.
Změněno na:
 • Jestliže jakákoli část míče přesahuje hranu jamky, musí hráč jít dohrát svůj míč do jamky (bez zbytečných průtahů). Jestliže míč do té doby spadne do jamky, má se za to, že hráč jamku zahrál posledním kopem. Pokud je ale míč ve svahu, ale není v blízkosti jamky, pak hráč může buď svůj míč zamarkovat a nebo nechat bez zamarkování. V případě kdy nemá míč zamarkován a tento se dá do pohybu, tak musí hráč pokračovat z místa, kde se opět zastavil.

17.3. Soupeřem či jeho vybavením

Zrušeno:
 • Viz pravidlo 17.1.
Změněno na:
 • Pokud je míč náhodně odražen nebo zastaven hráčem či jeho vybavením ve svém hrajícím flightu, dostávají všichni (jak kopající, tak osoby, které se zúčastnili zastavení nebo odrážení míče) jeden trestný bod a hraje se dál z místa, kde se míč nachází.

17.4. Soupeřem či jeho vybavením v jiném flightu

Nový bod doplněn a původní přesunut na bod 17.5.:
 • Viz pravidlo 17.1.

18.1. Zvedání a značení

Zrušeno:
 • Míč, který se podle pravidel může zvednout, může být zvednut hráčem nebo jinou osobou, které dal hráč svolení.
 • Pravidla pro označení míče jsou následující: standardní markovátko nebo mince a to za míčem ve směru hry.
Změněno na:
 • Míč, který se podle pravidel může zvednout (nikoliv před překážkou, kterou má hráč překonat dalším kopem), může být zvednut hráčem nebo jinou osobou, které dal hráč svolení.
 • Pravidla pro označení míče jsou následující: standardní markovátko nebo mince o průměru max. 45mm a to za míčem ve směru hry.

25.1. Míč je v autu, pokud se celým svým objemem zastaví:

Zrušeno:
 • v případě, že míč protne, nebo se zastaví, "chodníček/ku", či dráhu/ze (nezáleží na tom jestli před vyznačením výkopu, či za ním). Neplatí pro "chodníček následující jamky a dráhu následující jamky! Zde platí pravidlo, že před označením výkopu aut není.
 • ve vzduchu, ať už v křoví, na stromě, ve vzduchu mezi ploty atd.
Změněno na:
 • v případě, že míč protne, nebo se zastaví, "chodníček/ku", či dráhu/ze (nezáleží na tom jestli před vyznačením výkopu, či za ním). Neplatí pro "chodníček následující jamky.
 • ve vzduchu do výšky kolen hráče kterému tento míč patří , ať už v křoví, na stromě, ve vzduchu mezi ploty atd.

Dle rozhodnutí CFGA ze dne 14.1.2023

1.2. Pohyb míče

Zrušeno:

 • Hráč nesmí podniknout nic, co by ovlivnilo pozici nebo pohyb míče, kromě pohybů, které jsou v souladu s pravidly. Pokud se míč zastaví a zůstane bez hnutí 3 sekundy, místo se stává uznatelným bodem pro další kop, i když míč po té posune např. vítr.

Změněno na:

 • Hráč nesmí podniknout nic, co by ovlivnilo pozici nebo pohyb míče, kromě pohybů, které jsou v souladu s pravidly (ruší se pravidlo 3s).

 Doplněno:

 • 27.4. Kumulace trestů
  • STDK má možnost provést kumulaci trestů

Dle rozhodnutí CFGA ze dne 19.7.2018

25.1. Míč je v autu, pokud se celým svým objemem zastaví:

Doplněno:

 • v případě, že míč protne, nebo se zastaví, "chodníček/ku", či dráhu/ze (nezáleží na tom jestli před vyznačením výkopu, či za ním). Neplatí pro "chodníček následující jamky a dráhu následující jamky! Zde platí pravidlo, že před označením výkopu aut není.
 • ve vzduchu, ať už v křoví, na stromě, ve vzduchu mezi ploty atd.
 

Dle schůze ČFGA ze dne 24.2.2018

1.2. Pohyb míče

Doplněno: Pokud se míč zastaví a zůstane bez hnutí 3 sekundy, místo se stává uznatelným bodem pro další kop, i když míč po té posune např. vítr.

4.1. Fotbalgolf se hraje s fotbalovým míčem velikosti č. 5.

Doplněno: Dohustit, či upustit míč na hřišti může hráč pouze mezi jamkou č.9 a č.10.
 

Nový bod

6.3. Trénink před turnajem

 • Páteční trénink je možný zdarma po zaplacení registračního poplatku a fyzické registrace pořadateli turnaje, v případě nedodržení podmínek může být hráč penalizován.
 • Zároveň se nepovoluje trénink na hřišti v den konání ligového/open turnaje a to před a během turnaje. V případě nedodržení podmínek může být hráč penalizován.
 • Penalizace
  • První neuposlechnutí – 2 body do celkového skóre v turnaji
  • Druhé neuposlechnutí – vyloučení z turnaje včetně propadnutí startovného

12. 2. Omezení

Nové body
12.2.1. Hráč smí provést kop podebráním špičkou či nártem a uvést míč do pohybu a to tak, že nelze míč na noze nést a měnit jeho směr během pohybu nohy anebo se míče dotýkat druhou částí nohy. Pohyb nohy musí být krátký. (Nezbytně nutná doba pro uvedení míče do pohybu).

12.2.2. Kop podrážkou. Hráč prvním dotekem podrážky uvede míč do pohybu. Není dovoleno na míč šlápnout a poté odehrát.

12.2.3. V případě dotyku nohou míče a následném pohybu míče, je to bráno jako kop.

18.1. Zvedání a značení

Doplněno: Pravidla pro označení míče jsou následující: standardní markovátko nebo mince a to za míčem ve směru hry.

Zrušena poznámka: Poznámka: Pozice míče musí být označená značkou, mincí nebo jiným objektem přesně za míčem ve směru hry.


Nový bod

18.3. Označení na greenu

 • Je povinností hráče označit míč dle pravidel na greenu – viz bod 18.1. Dokud nebude míč označen dle pravidel, nesmí protihráč odehrát svůj míč.

Hlavní partneři

KOMA Modular s.r.o. FAČR Bernard pivovar John Deere PepsiCo CZ, s.r.o.

Základní informace

Historie fotbalgolfu V ČR začala na podzim roku 2013, kdy byla založena Česká fotbalgolfová asociace - ČFGA,
která se stala členem World footballgolf association - WFGA. V roce 2020 přidala ke svým aktivitám i footgolf, přejmenovala se na Česká footgolfová a fotbalgolfová asociace z.s. - CFGA a stala se oficiálním členem Mezinárodní světové federace pro footgolf - Federation for International FootGolf (FIFG).

Důležité odkazy

World Footballgolf Association logo gScore logo

Mediální partneři

Hofo TV Časopis Gol.cz

Najdete nás na sociálních sítích

ČFGA na Facebook