Contact Language CZ EN
Home League Rozhodnutí STDK

Rozhodnutí STDK

Rozhodnutí STDK pro jednotlivé ligové turnaje


Dle pravidel ligy a soutěžního řádu musí STDK řešit případy vzniklé v rámci jednotlivých turnajů. Jednotlivá rozhodnutí pak evidujeme zde na této stránce.

Ročník 2022

Rozhodnutí STDK CFGA - 25.8.2022

 • K projednání
  • STDK dnes 25.08.2022 obdržela email od Tomáše Štveráka s žádostí o vyškrtnutí z kompletního ligového kalendáře České fotbalgolfové ligy 2022.
 • Závěrečná zpráva:
  • STDK hlasováním rozhodla vyhovět jeho žádosti a zruší kompletně všechny výsledky v kategoriích Muži a Týmy, pro turnaje kterých se doposud zůčastnil. Budoucí turnaje nejsou tímto rozhodnutím ovlivněny.

Předseda STDK Roman Fišer

 

Rozhodnutí STDK CFGA - 25.8.2022

 • K projednání
  • STDK tento týden projednávala stížnost na porušování pravidel na 16. ligovém turnaji v Pavlíkově, která byla doručena písemně dne 22.08.2022. STDK projednala tuto stížnost a poskytla prostor pro vyjádření dotčených hráčů.
 • Závěrečná zpráva:
  • STDK uděluje hráči Tomášovi Štverákovi žlutou kartu. Hráč František Holubek dostává napomenutí. Toto rozhodnutí je neměnné bez nároku na odvolání.
  • Chceme vyzdvihnout chlapský přístup k projednávanému porušování pravidel.
  • Závěrem apelujeme na všechny hráče ve flightu, aby si navzájem počítali kopy a dbali na správné zapsání do systému/scorekarty.

Předseda STDK Roman Fišer

 

Rozhodnutí STDK CFGA - 19.7.2022

 • Zpráva STDK
  • V půlce ligy upřesňujeme rozstřely při ligových víkendech české fotbalgolfové ligy. Při sobotních regionálních turnajích jsou vždy rozstřely na prvních třech místech, pokud mají hráči shodné výsledky. Je to z důvodu, že pořadatelé tento turnaj vyhlašují a odměňují hráče. Netýká se dvojic, ty se dopočítávají a vyhlašování proběhne na závěr sezóny. Národní turnaj se dopočítává podle lépe odehraných jamek, vyhlašování opět na závěr sezóny. Turnaj Major roztřely mají, a to z důvodu, že se hrají 4 kola. Uznáváme chybu a omlouváme se za případné komplikace.
  • Závěrem bych chtěl ještě dodat, že všichni členové STDK tuto funkci dělají bez nároku na honorář a chybovat je lidské. Druhá půlka turnajů je před námi, přejeme všem hodně štěstí a krásný zbytek léta.

Předseda STDK Roman Fišer

 

Rozhodnutí STDK CFGA - 3. a 4. ligový regionální a národní turnaj CFGL - Hluboká 2022

 • Dne:
  • 26.4.2022
 • Rozhodnutí STDK:
  • STDK uděluje napomenutí Milanu Mašínovi, rozhodčímu druhého fotbalgolfového ligového víkendu v Hluboké nad Vltavou.
 • Odůvodnění:
  • Na zmíněném turnaji docházelo k porušování pravidel o trénování před a během turnaje.
  • Dále jako rozhodčí umožnil vstup do hry podnapilým hráčům/ hráčkám.
  • STDK apeluje na všechny hráče k dodržování pravidel fotbalgolfu, zejména zákazu trénování na hřišti ráno před turnajem a během turnaje.
 • Doplňující informace k lize 2022:
  • Členové STDK přehodnotili situaci a vrací soutěž dvojic do ligy.
  • Do ročníku 2022 budou doplněné výsledky za první a druhý ligový víkend.
  • Do žebříčku dvojic se bude započítávat sedm turnajů.
  • Věříme, že vám toto rozhodnutí udělá radost. Přejeme všem jen ty nejlepší výsledky v sezóně 2022.

Předseda STDK Roman Fišer

 

Ročník 2021

Rozhodnutí STDK CFGA - změna termínu konání 7. ligového kola v Praze

 • Dne:
  • 04.8.2021
 • Projednáváno:
  • změna termínku konání 7. ligového kola v Praze a to přesun z termínu 18.- 19. září na 11.-12. září.
 • Rozhodnutí:
  • STDK projednala a schválila změnu termínu sedmého ligového víkendu v Praze, a to z původního 18.- 19. září na 11.-12. září. STDK CFGA obdržela omluvu a vysvětlení od zástupců FotbalParku Praha. Došlo z jejich strany k pochybení jednotlivce, který dopředu neupozornil na zdvojený termín. Zároveň se našim prostřednictvím chtějí všem hráčům omluvit za případné komplikace.

Předseda STDK Roman Fišer

 

Rozhodnutí STDK CFGA - 3. kolo fotbalgolfové ligy 2021 v Nebeské Rybné

 • Dne:
  • 24.7.2021
 • Projednáváno:
  • Herčík Tadeáš, Strnadová Lucie, Pešťák Roman, Štěpánek Roman, Štverák Tomáš.
 • Rozhodnutí:
  • Herčík Tadeáš, Strnadová Lucie - uznány omlouvající důvody, platí výsledky z neděle
  • Pešťák Roman - dokončil sobotu, nehrál v neděli - DNF platí
  • Štěpánek Roman - nedokončil sobotní část nehrál v neděli - DNF platí
  • Štverák Tomáš - nedokončil neděli - DNF platí
 • Doplňující informace
  • připomínáme sazebník poplatků - odvolání k STDK 300,- Kč, odvolání k ORK 500,- Kč - tj. pokud někdo chce napadnout rozhodnutí STDK, je třeba odeslat patřičné informace na email stdk@cfga.cz a zároveň zaplatit uvedený poplatek
  • doplněni rozhodčí na další turnaje
  • zrušena možnost registrace do double přes gScore do dalších turnajů - budou platit pouze nahlášené doubles v sobotu v rámci prvního kola turnaje a to do 12:00

Předseda STDK Roman Fišer

 

Ročník 2020

Rozhodnutí STDK CFGA - 1. kolo fotbalgolfové ligy 2020 v Praze

 • Dne:
  • 10.6.2020
 • Projednáváno:
  • Milan Mašín, Tomáš Bican, Roman Pešťák a pí. Filípková, všichni se nedostavili k nedělnímu turnaji.
 • Rozhodnutí:
  • Milan Mašín - uznány omlouvající důvody, platí výsledky ze soboty
  • Tomáš Bican - uznány omlouvající důvody /lékařská zpráva/ platí sobota
  • Roman Pešťák - diskvalifikace v 1. ligovém kole /nedostavení se k nedělnímu kolu - bez řádné omluvy/ sobotní výsledky se nezapočítávají
  • pí. Filípková - uznány omluvné důvody / lékařská zpráva, platí sobotní výsledky

Předseda STDK Petr Tata Šolc

 

Rozhodnutí STDK CFGA - 2. kolo fotbalgolfové ligy 2020 v Pavlíkově

 • Dne:
  • 18.6.2020
 • K projednání:
  • Jindřich Marek - nedostavil se k turnaji
  • Lužný Jakub - přihlášen na so a ne, hrál pouze v neděli
  • Děkan Jakub - nedohrál sobotu
  • Martinec - nedohrál neděli - zranění / evidentní/
  • Tata - zranění - nehrál v neděli, šel ve fligtu jako zapisovate
  • Králová - nedohrála, ale zapisovala
  • Hanousková - nedohrála, ale zapisovala
 • Rozhodnutí
  • Jindřich Marek, Lužný Jakub, Děkan Jakub - DNF
  • ostatní bez opatření
 • K rozhodnutí byly akceptovány potvrzené návrhy Fišera, Červeného, Neumanna, Jirouta a Taty. Roman Pešťák se nevyjádřil.

Předseda STDK Tata

 

Rozhodnutí STDK CFGA - 3. ligový turnaj CFGL - Liberec 2020

 • Dne:
  • 2.7.2020
 • K projednání:
  • Jakub Děkan - neodehrál neděli
  • Bartoš Martin - stejné
  • Ilco Milan - stejné
  • Musil Lukáš - stejné
  • Encev Milan - stejné
  • Purmenský Petr- stejné
  • Pospěch Martin - stejné
  • Parolek Lukáš - stejné
  • Marková Aneta - stejné
  • Tříska Jakub - nedohrál sobotu a neděli
 • Rozhodnutí
  • Děkan a Bartoš - omluvy uznány za relevantní - výsledky ze soboty platí. Ostatní DNF.
 • K rozhodnutí byly akceptovány potvrzené návrhy všech členů STDK.

Předseda STDK Tata 

 

Rozhodnutí STDK CFGA - 4. ligový turnaj CFGL - Nebeská Rybná 2020

 • Dne:
  • 16.7.2020
 • K projednání:
  • Roman Pešťák - neodehrál neděli
  • Karel Grof - stejné
  • Stanislav Hradečný - stejné
  • Ondřej Kysela - stejné
  • Parničan Marek Mára
 • Rozhodnutí
  • Pešťák - omluva uznána za relevantní - výsledky ze soboty platí. Ostatní DNF.
 • K rozhodnutí byly akceptovány potvrzené návrhy členů STDK kromě Taty a Romana Pešťáka

Roman Fišer

 

Zpráva STDK CFGA - schůze

 • Dne
  • 21.7.2020
 • Informace
  • Uvedeného dne se sešel výkonný výbor CFGA, aby společně provedl změny v SDTK. Po odstoupení Petra Šolce (16.7.2020) byly provedeny tyto změny: Roman Fišer (předseda,) Jan Jirout (1. místopředseda) Jaroslav Červený (2. místopředseda) Tomáš Neumann, Roman Pešťák, Milan Mašín.

Roman Fišer - předseda STDK

Rozhodnutí STDK CFGA - CzechOpen 2020 

 • Dne
  • 30.7.2020
 • Rozhodnutí
  •  STDK jednomyslně rozhodla o udělení žluté karty hráči Jiřímu Veverkovi za porušení pravidel fotbalgolfu.

Roman Fišer - předseda STDK

Main partners

KOMA Modular s.r.o. PepsiCo CZ, s.r.o. FAČR John Deere Bernard pivovar

Basic information

The history of the FootballGolf in the Czech Republic has begun in fall 2013 when the Česká footgolfová a fotbalgolfová asociace z.s. - CFGA
was founded and became a member of the World Footballgolf Association

Important links

World Footballgolf Association logo gScore logo

Media partners

Hofo TV Časopis Gol.cz

You can find us on social media

http://fotbalgolf.cfga.cz