Contact Language CZ EN
Home Rules Změny v pravidlech

Změny v pravidlech

Provedené změny v pravidlech Fotbalgolfu


Zde uvádíme provedené změny v pravidlech pro lepší orientaci včetně doby, kdy ke změně došlo.

Dle rozhodnutí CFGA ze dne 14.1.2023

1.2. Pohyb míče

Zrušeno:

 • Hráč nesmí podniknout nic, co by ovlivnilo pozici nebo pohyb míče, kromě pohybů, které jsou v souladu s pravidly. Pokud se míč zastaví a zůstane bez hnutí 3 sekundy, místo se stává uznatelným bodem pro další kop, i když míč po té posune např. vítr.

Změněno na:

 • Hráč nesmí podniknout nic, co by ovlivnilo pozici nebo pohyb míče, kromě pohybů, které jsou v souladu s pravidly.
 

Dle rozhodnutí CFGA ze dne 19.7.2018

25.1. Míč je v autu, pokud se celým svým objemem zastaví:

Doplněno:

 • v případě, že míč protne, nebo se zastaví, "chodníček/ku", či dráhu/ze (nezáleží na tom jestli před vyznačením výkopu, či za ním). Neplatí pro "chodníček následující jamky a dráhu následující jamky! Zde platí pravidlo, že před označením výkopu aut není.
 • ve vzduchu, ať už v křoví, na stromě, ve vzduchu mezi ploty atd.
 

Dle schůze ČFGA ze dne 24.2.2018

1.2. Pohyb míče

Doplněno: Pokud se míč zastaví a zůstane bez hnutí 3 sekundy, místo se stává uznatelným bodem pro další kop, i když míč po té posune např. vítr.

4.1. Fotbalgolf se hraje s fotbalovým míčem velikosti č. 5.

Doplněno: Dohustit, či upustit míč na hřišti může hráč pouze mezi jamkou č.9 a č.10.
 

Nový bod

6.3. Trénink před turnajem

 • Páteční trénink je možný zdarma po zaplacení registračního poplatku a fyzické registrace pořadateli turnaje, v případě nedodržení podmínek může být hráč penalizován.
 • Zároveň se nepovoluje trénink na hřišti v den konání ligového/open turnaje a to před a během turnaje. V případě nedodržení podmínek může být hráč penalizován.
 • Penalizace
  • První neuposlechnutí – 2 body do celkového skóre v turnaji
  • Druhé neuposlechnutí – vyloučení z turnaje včetně propadnutí startovného

12. 2. Omezení

Nové body
12.2.1. Hráč smí provést kop podebráním špičkou či nártem a uvést míč do pohybu a to tak, že nelze míč na noze nést a měnit jeho směr během pohybu nohy anebo se míče dotýkat druhou částí nohy. Pohyb nohy musí být krátký. (Nezbytně nutná doba pro uvedení míče do pohybu).

12.2.2. Kop podrážkou. Hráč prvním dotekem podrážky uvede míč do pohybu. Není dovoleno na míč šlápnout a poté odehrát.

12.2.3. V případě dotyku nohou míče a následném pohybu míče, je to bráno jako kop.

18.1. Zvedání a značení

Doplněno: Pravidla pro označení míče jsou následující: standardní markovátko nebo mince a to za míčem ve směru hry.

Zrušena poznámka: Poznámka: Pozice míče musí být označená značkou, mincí nebo jiným objektem přesně za míčem ve směru hry.


Nový bod

18.3. Označení na greenu

 • Je povinností hráče označit míč dle pravidel na greenu – viz bod 18.1. Dokud nebude míč označen dle pravidel, nesmí protihráč odehrát svůj míč.

Main partners

PepsiCo CZ, s.r.o. John Deere Bernard pivovar KOMA Modular s.r.o. FAČR

Basic information

The history of the FootballGolf in the Czech Republic has begun in fall 2013 when the Česká footgolfová a fotbalgolfová asociace z.s. - CFGA
was founded and became a member of the World Footballgolf Association

Important links

World Footballgolf Association logo gScore logo

Media partners

Hofo TV Časopis Gol.cz

You can find us on social media

http://fotbalgolf.cfga.cz